Hascovir control,
200 mg/g, 25 tabletek.

Skład:
200 mg acyklowiru (Aciclovirum).

Postać farmaceutyczna:
Tabletki.

Wskazania do stosowania:
Leczenie nawrotowej opryszczki warg i twarzy wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) u dorosłych. Produkt leczniczy może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na acyklowir, walacyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

POZWOLENIE nr 23013
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu.