CO TO JEST ACYKLOWIR

Acyklowir jest lekiem z wyboru w leczeniu zakażeń wywołanych wirusem opryszczki pospolitej. Jego działanie polega na zahamowaniu namnażania się wirusa opryszczki pospolitej, co znacząco skraca czas trwania choroby.

  • SKUTECZNOŚĆ

Najlepsze efekty leczenia acyklowirem obserwuje się, gdy jest on podany w pierwszych 24 godzinach zakażenia lub w okresie tzw. objawów prodromalnych (zwiastunowych, np. zaczerwienienie, świąd, mrowienie okolic objętych zakażeniem). Dochodzi wówczas do skrócenia czasu utrzymywania się wirusa w wydzielinach, czego efektem jest szybsze gojenie się zmian skórnych oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych.

  • BEZPIECZEŃSTWO

Acyklowir to lek szeroko dostępny i dobrze tolerowany przez pacjentów. Jest tzw. prolekiem, co oznacza, iż musi zostać aktywowany w organizmie, aby nabyć właściwości farmakologicznych. Dzieje się tak w zakażonych wirusem opryszczki komórkach, co sprawia iż poziom aktywnych postaci acyklowiru jest w nich wyższy 40 – 100 razy w porównaniu z poziomem w komórkach niezakażonych.

Acyklowir jest lekiem o niskiej biodostępności – z podanej dawki wchłania się jedynie 15-20% oraz o niezbyt długim okresie półtrwania – średnio 2,9 godziny. Oznacza to, iż stężenie leku we krwi zmniejsza się stosunkowo szybko.

Dlatego też w leczeniu nawrotowej opryszczki warg i twarzy acyklowir stosujemy 5 razy dziennie, co gwarantuje iż we krwi utrzymywane jest wysokie stężenie acyklowiru, które hamuje namnażanie się wirusa.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Hascovir Control, 200 mg, tabletki. Skład: 1 tabletka zawiera 200 mg acyklowiru (Aciclovirum). Postać farmaceutyczna: tabletka. Wskazania do stosowania: Leczenie nawrotowej opryszczki warg i twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) u dorosłych. Produkt leczniczy może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na acyklowir, walacyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

Literatura:

  • Opryszczka, półpasiec, ospa wietrzna” pod redakcją Ryszarda Żaby. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2011.
  • L.A. Jensen et al.: Oral Antivirals for the Acute Treatment of Recurrent Herpes Labialis. Ann Pharmacother, 2004;38:705-9.
  • M. Figlerowicz: Wirusy opryszczki – przebieg kliniczny infekcji i terapia. Przew Lek, 2005; 6: 96-103.
  • Charakterystyka produktu leczniczego Hascovir Control.
  • B. Cieśluk et al.: Wirus opryszczki pospolitej typu 1 (HSV -1)-epidemiologia i kliniczne postacie nietypowych zakażeń. Zakażenia, 1/2006./A. Majewska et al.: Wirus opryszczki pospolitej typu 1:
  • epidemiologia i udział wirusa w zakażeniach narządów płciowych. Nowa Medycyna 1/2011.
  • http://escholarship.org/uc/item/2vz9c4hz
  • Atena Research&Consulting „OPRYSZCZKA Perspektywa rynku konsumenckiego – Raport z badania ilościowego” , Warszawa, styczeń 2017