Skip to content

Produkty

PROFILAKTYKA

HASCOVIR CONTROL MAX

Zapobieganie nawrotom opryszczki pospolitej u dorosłych z prawidłową odpornością.

Produkt leczniczy może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

2×1 dziennie
 

Zapobiega nawrotom zarówno opryszczki wargowej, jak i zewnętrznych narządów płciowych 1

Pierwszy lek bez recepty o takim wskazaniu2

MAXymalna dawka acyklowiru – 400 mg w 1 tabletce bez recepty 3

Zapobiega nawrotom opryszczki 1

Bez dwutlenku tytanu 1

Zapobiega nawrotom zarówno opryszczki wargowej, jak i zewnętrznych narządów płciowych 1

Pierwszy lek bez recepty o takim wskazaniu2

MAXymalna dawka acyklowiru – 400 mg w 1 tabletce bez recepty 3

Zapobiega nawrotom opryszczki 1

Bez dwutlenku tytanu 1

 

Czynniki inicjujące nawrót opryszczki m.in. 1,4:

HASCOVIR CONTROL MAX

Zapobieganie nawrotom opryszczki pospolitej u dorosłych z prawidłową odpornością.

Produkt leczniczy może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

2×1 dziennie
 

Zapobiega nawrotomzarówno opryszczki wargowej jak i zewnętrznych narządów płciowych 1

Jedyny lek bez recepty o takim wskazaniu2

MAXymalna dawka acyklowiru – 400 mg w 1 tabletce bez recepty 3

Zmniejsza o ponad połowę częstość nawrotów opryszczki wargowej 4

Zapobiega nawrotom zarówno opryszczki wargowej, jak i zewnętrznych narządów płciowych 1

Pierwszy lek bez recepty o takim wskazaniu2

MAXymalna dawka acyklowiru – 400 mg w 1 tabletce bez recepty3

Zapobiega nawrotom opryszczki 1

Bez dwutlenku tytanu 1

 

Czynnik inicjujące nawrót opryszczki m.in. 1,4:

LECZENIE

HASCOVIR CONTROL

Leczenie nawrotowej opryszczki warg i twarzy wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) u dorosłych. Leczenie nawrotowej opryszczki zewnętrznych narządów płciowych wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) u dorosłych. 

Produkt leczniczy może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

5×1 dziennie przez 5 dni

Leczenie nawrotowej opryszczki warg i twarzy oraz zewnętrznych narządów płciowych5

Hamuje namnażanie wirusa5

Leczy objawy opryszczki5

Pierwsze tabletki z acyklowirem dostępne bez recepty6

Bez dwutlenku tytanu 5

 

Leczenie nawrotowej opryszczki warg i twarzy oraz zewnętrznych narządów płciowych 5

Hamuje namnażanie wirusa 5

Leczy objawy opryszczki5

Pierwsze tabletki z acyklowirem dostępne bez recepty6

Bez dwutlenku tytanu 5

 

HASCOVIR CONTROL

Leczenie nawrotowej opryszczki warg i twarzy wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) u dorosłych. Leczenie nawrotowej opryszczki zewnętrznych narządów płciowych wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) u dorosłych. 

Produkt leczniczy może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

5×1 dziennie przez 5 dni

Zapobiega nawrotomzarówno opryszczki wargowej jak i zewnętrznych narządów płciowych 1

Hamuje rozwój opryszczki już od 1 tabletki6

Przyspiesza gojenie o 3 dni7,8

Pierwsze tabletki z acyklowirem dostępne bez recepty9

 

Leczenie nawrotowej opryszczki warg i twarzy oraz zewnętrznych narządów płciowych 5

Hamuje namnażanie wirusa5

Leczy objawy opryszczki5

Pierwsze tabletki z acyklowirem dostępne bez recepty6

Bez dwutlenku tytanu 5

 
  1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Hascovir control MAX.
  2. Pierwszy lek dostępny bez recepty z acyklowirem, wskazany w zapobieganiu nawrotom opryszczki pospolitej. Rejestr Produktów Leczniczych. http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/#results stan na: 01.12.2020.
  3. 400 mg to najwyższa dostępna w Polsce dawka acyklowiru w jednej tabletce wśród leków bez recepty wg IQVIA, National Sales Data 10.2020.
  4. Lesiak A i in. Kompleksowe leczenie opryszczki wargowej. Forum Dermatologicum 2017; 3(4): 147-151.
  5. Charakterystyka Produktu Leczniczego Hascovir control.
  6. Pierwsze tabletki z acyklowirem dostępne bez recepty w Polsce wg IQVIA, National Sales Data 10.2020.